Gamame Mescidi

Medine Ziyaret Yerleri
img

Mescidi Nebevinin hemen yanında bulunan mesciddir.

Rasullullah'ın bayram namazlarını kıldırdığı ve bazende yağmur duası için kullanılan ve medineye gelen kafilelerin konakladığı Menaha adlı bu yer musalla (Namazgah) haline getirildi. Medine'de Rasulullah (s.a.s)'in istiska (yağmur isteme) namazı kıldığı ve namaz biter bitmez yağmurun yağmaya başladığı yerdir. Bölgede sonradan yaptırılan mescidin adı "Gamame Mescidi" dir.

docxfile PDF